CTV © Claus Jensen film 2012

CTV
Claus Jensen film 2012 en hjemme side med video klip og billeder.
Hjem       Frederiksberg Brandvæsen   Jubilæum & afsked
På optagelse  Brand museum Carsten Fun Jensen Mad kunst 
 Tele afdeling Den blå planet Volleyball På fisketur  Små film klip

Frederiksberg Brandvæsen modtog i 1902 en dampsprøjte, som blev bygget I Sverige.  Den var I brug til ca. 1920, efter den tid har  den levet en om tumlet tilværelse, hvor den er blevet opmagasineret flere steder. I 2012 åbnede Borgmester Jørgen Glenthøj så museumsremise, som er bygget af Brand og Teleafdelingen. Se          video fra åbningen

Brandmuseum

Hjem